Ontwerpbestemmingsplan “Knoevenoordstraat 65, Brummen” gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan “Knoevenoordstraat 65, Brummen” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend bij besluit van 19 december 2023 dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Knoevenoordstraat 65, Brummen', met ingang van donderdag 28 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.   Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie Knoevenoordstraat 65 te Brummen van een hondenpension met bedrijfswoning naar een woonbestemming met twee woningen. Voor realisatie van het plan wordt voormalige bedrijfsbebouwing gesloopt.   Inzage termijn Analoog Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 28 december 2023 t/m woensdag 7 februari 2024, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).   Digitaal De ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700099-on01   Zienswijzen Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen).   Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 233 of per mail op m.tenvoorde@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. 350e44313fbdfa417657f6cb8573b8e8

Gerelateerde berichten