Gemeente Brummen - Verleend reguliere omgevingsvergunning, het tijdelijk (voor een periode van 10 jaar) wijzigen van het gebruik van een aangekocht perceel grond, voor het gebruiken als tuin, Stekelbrem 12, Eerbeek.

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Brummen - Verleend reguliere omgevingsvergunning, het tijdelijk (voor een periode van 10 jaar) wijzigen van het gebruik van een aangekocht perceel grond, voor het gebruiken als tuin, Stekelbrem 12, Eerbeek..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gemeente Brummen - Verleend reguliere omgevingsvergunning, het tijdelijk (voor een periode van 10 jaar) wijzigen van het gebruik van een aangekocht perceel grond, voor het gebruiken als tuin, Stekelbrem 12, Eerbeek.     Kenmerk: 2023-2148 Soort aanvraag: omgevingsvergunning Procedure: reguliere Verzenddatum: 01-02-2024 Omschrijving: het tijdelijk (voor een periode van 10 jaar) wijzigen van het gebruik van een aangekocht perceel grond, voor het gebruiken als tuin Locatie: Stekelbrem 12, Eerbeek   Ter inzage Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.   Bezwaar   Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.     Burgemeester en wethouders van Brummen

 

Onderwerp: omgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 07-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. 3f7ce139301cc8a2d287692b7d39a338

Gerelateerde berichten