Ontwerpbestemmingsplan “Graaf van Limburg Stirumplein” en “vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit”, gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan “Graaf van Limburg Stirumplein” en “vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit”, gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

1. Ontwerpbestemmingsplan “ Graaf van Limburg Stirumplein ” Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend bij het besluit van 12 december 2023 dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Graaf van Limburg Stirumplein' met ingang van vrijdag 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.   Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee appartementengebouwen met in totaal 59 appartementen en het uitbreiden van het SWB-gebouw met maximaal 500m² vloeroppervlak rond het Graaf van Limburg Stirumplein te Brummen.   2. Vormvrije m.e.r .-beoordelingsbesluit Burgemeester en wethouders van Brummen maken ingevolge het bepaalde in artikel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer (Wm) het volgende bekend: Ter voorbereiding van de behandeling van een aanvraag om bestemmingsplanherziening voor de herontwikkeling locatie Graaf van Limburg Stirumplein is een aanmeldingsnotitie bij de gemeente ingediend. De aanmeldingsnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders hebben op 12 december 2023 besloten dat voor het betreffende initiatief en de locatie geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen.   Inzage termijn Analoog Het ontwerpbestemmingsplan, en m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 01 februari 2024, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).   Digitaal De ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPCENTBR1200003-on01     Zienswijzen Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen).   Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 233 of per mail op m.tenvoorde@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluiten.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. 782ce789e86030c648354f814d4dea75

Gerelateerde berichten