Vastgesteld bestemmingsplan “Hazenberg ong., Brummen” gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan “Hazenberg ong., Brummen” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend dat de gemeenteraad op donderdag 30 november 2023 het bestemmingsplan “Hazenberg ong., Brummen” NL.IMRO.0213.BPBRKOM100028-va01 heeft vastgesteld.   Bestemmingsplan Het bestemmingsplan maakt het mogelijk het onbebouwde terrein gelegen aan de kruising van de wegen Hazenberg, Rhienderstein en Op den Berg te benutten voor bebouwing ten dienste van de functie sport op de begane grond en bedrijfsmatig gebruik op de verdieping.   Inzage termijn Analoog Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken, liggen vanaf dinsdag 19 december 2023 tot en met donderdag 29 januari 2024, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).   Digitaal Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure). Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBRKOM100028-va01   De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.brummen.nl/ro/ro/NL.IMRO.0213.BPBRKOM100028/NL.IMRO.0213.BPBRKOM100028-va01   Beroep vastgesteld bestemmingsplan Van vrijdag 19 december 2023 tot en met donderdag 29 januari 2024 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.   Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het indienen van een pro forma beroepschrift is niet mogelijk. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 19-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. aedfc6256067d9b091930f94c34ac353

Gerelateerde berichten