Ontwerpbestemmingsplan “Windheuvelstraat 11” gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan “Windheuvelstraat 11” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van dinsdag 14 november 2023 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Windheuvelstraat 11”, NL.IMRO.0213.BPBG700067-on01 ter inzage ligt.   Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Brummen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de huidige hooischuur te verplaatsen en biedt ruimte voor een aantal dierenartsen spreekkamers.   I nzage termijn Analoog Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf dinsdag 14 november 2023 t/m maandag 25 december 2023, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). De stukken kunnen worden ingezien na het maken van een afspraak.   Digitaal Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / bestemmingsplannen in procedure) en digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.0213.BPBG700067-on01   Zienswijze Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen).   Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer S. (Sjoerd) van den Berg, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 596 of per e-mail op s.vandenberg@brummen.nl Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 14-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. b9d102118329231dc8b5800eaa8e324c

Gerelateerde berichten