Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Voorstondensestraat 7a, Hall” gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Voorstondensestraat 7a, Hall” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend dat de gemeenteraad op donderdag 21 december 2023 het bestemmingsplan “Voorstondensestraat 7a, Hall” met de daarbij behorende stukken gewijzigd heeft vastgesteld.   Ligging plangebieden Het plangebied is gelegen aan de Voorstondensestraat 7a te Hall.   Inhoud Het bestemmingsplan beoogt het transformeren van een agrarische bestemming (nertsenhouderij) naar de realisatie van 22 bedrijfsmatig geëxploiteerde verblijfsrecreatieve eenheden met daaraan onlosmakelijk verbonden een trainingsstal waarmee het verblijfsrecreatieve aanbod in de gemeente wordt versterkt.   Gewijzigde vaststelling Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan op ondergeschikte delen gewijzigd. Het betreft onder meer aanpassing van de regels en de aanduiding voor de recreatiewoningen op de verbeelding.   Inzage termijn Analoog Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 29 december 2023 tot en met donderdag 08 februari 2024, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).   Digitaal Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700095-va01   Beroep vastgesteld bestemmingsplan Vanaf vrijdag 29 december 2023 tot en met donderdag 08 februari 2024 kan tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.   Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.   Vragen? Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, via telefoonnummer (0575) 56 82 33 of per mail via m.tenvoorde@brummen.nl

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 29-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. ba80152e51edcfab55f9c0e3a5deb13f

Gerelateerde berichten