Vastgesteld bestemmingsplan “Stobbeweg 2, Tonden” gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan “Stobbeweg 2, Tonden” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op donderdag 30 november 2023 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen het bestemmingsplan “Stobbeweg 2, Tonden” vastgesteld.   Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van dinsdag 19 december 2023 gedurende zes weken het bestemmingsplan “Stobbeweg 2, Tonden” ter inzage ligt.   Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om in het kader rood-voor-rood om bebouwing te slopen en in ruil daarvoor één nieuw te bouwen woning toe te voegen.   I nzage termijn Analoog Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf dinsdag 19 december 2023 tot en met maandag 29 januari 2024, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).   Digitaal Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0213.BPBG700083va01/t_NL.IMRO.0213.BPBG700083-va01.pdf   Beroep vastgesteld bestemmings plan Vanaf dinsdag 19 december 2023 tot en met maandag 29 januari 2024 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.   Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.   Vragen? Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer D.G.J. (Dick) de Vries, via telefoonnummer (0575) 56 82 33 of per mail via d.devries@brummen.nl

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 19-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. e193c3e9d6baeb94a1fbb4c8c2f0750e

Gerelateerde berichten