Herstelbesluit - Mercuriusweg 14 Brummen - W.Z16.104666.05

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Herstelbesluit - Mercuriusweg 14 Brummen - W.Z16.104666.05.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben een omgevingsvergunning verleend. Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 14 juli 2020 besloten om de voorschriften van de geldende milieuvergunning voor het perceel Mercuriusweg 14 Brummen te wijzigen. Dit besluit van 14 juli 2020 met kenmerk W.Z16.104666.03 heeft vanaf 17 juli 2020, zes weken ter inzage gelegen. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de rechter, kenmerk ARN 20 / 4894 WABOA . Omdat Gedeputeerde Staten vinden dat het beroep terecht is, is er een herstelbesluit genomen. Met dit herstelbesluit herstelt Gedeputeerde Staten van Gelderland het relatief geringe gebrek in het besluit van 14 juli 2020.   Het herstelbesluit is bekend onder zaaknummer W.Z16.104666.05.   Tegen het besluit van 14 juli 2020 is beroep ingesteld, waardoor artikel 6:19, Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op dit herstelbesluit.   Waarom publiceren Gedeputeerde Staten van Gelderland dit bericht? Met dit bericht laten Gedeputeerde Staten van Gelderland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent. Wanneer gaat het besluit gelden? Dit besluit geldt vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat de rechter over dat verzoek heeft beslist.   Wilt u de documenten over het besluit bekijken? Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 december 2023 voor een termijn van zes weken en één dag ter inzage. U kunt de documenten digitaal of fysiek bekijken. De documenten kunt u digitaal bekijken via een link bij deze publicatie. Als u de documenten fysiek wilt bekijken, dan kan dat op afspraak bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een afspraak kunt u maken via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar 024-751 77 00. Noem bij het maken van een afspraak het zaaknummer W.Z16.104666.05.   Bent u het niet eens met ons besluit? U kunt rechtbank Gelderland laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan binnen zes weken die ingaan vanaf 22 december 2023. U kunt alleen in beroep gaan als het besluit tegen uw belangen ingaat (als u belanghebbende bent). U kunt een gemotiveerde brief (dat heet een beroepschrift) sturen naar de rechtbank maar u kunt dit ook digitaal (via de website www.rechtspraak.nl) doen. Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.   Voor meer informatie gaat u naar de website van de rechtbank (via www.rechtspraak.nl). U kunt ook met de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 - 361 20 00.   Dringende situatie Het kan lang duren voordat de rechtbank op uw beroep beslist. Kunt u hier niet op wachten, bijvoorbeeld omdat het besluit nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om het besluit tijdelijk uit te stellen waardoor er geen gebruik van gemaakt mag worden. Dat heet een verzoek om een voorlopige voorziening. U kunt een brief (dat heet een verzoekschrift) sturen naar de rechtbank maar u kunt dit ook digitaal doen. Voorwaarde is dat u ook een beroepschrift heeft ingediend en dat er sprake is van een spoedeisende situatie. Voor meer informatie gaat u naar de website van de rechtbank (www.rechtspraak.nl). U kunt de rechtbank ook bellen via het telefoonnummer 088 - 361 20 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.   Meer informatie Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via telefoonnummer 024 - 751 77 00. U kunt ook mailen naar wabo@odrn.nl. Noem hierbij het zaaknummer W.Z16.104666.05.

 

Onderwerp: milieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. e706df9e209216a998b59873b7cc30f2

Gerelateerde berichten