Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2008, Pongeweg 4A te Hall” gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2008, Pongeweg 4A te Hall” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van zaterdag 30 september 2023 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2008, Pongeweg 4A, Hall”, NL.IMRO.0213.BP78445-on01 ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het bestemmen van een woon- en tuinbestemming bij de woning Pongeweg 4A, waarbij de verblijfsrecreatieve bestemming achterop het perceel ten behoeve van een minicamping vervalt.Inzagetermijn AnaloogHet ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, liggen vanaf zaterdag 30 september 2023 t/m vrijdag 10 november 2023, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). DigitaalHet ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / bestemmingsplannen in procedure) en digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BP78445-on01ZienswijzeGedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. (Reinier) Nooteboom, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 562 of per e-mail op r.nooteboom@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 30-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. gmb-2023-416602

Gerelateerde berichten