Ontwerpbestemmingsplan “Brummen, Zutphensestraat 89, locatie ‘t Zwientje” gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan “Brummen, Zutphensestraat 89, locatie ‘t Zwientje” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Brummen, Zutphensestraat 89, locatie ’t Zwientje”, NL.IMRO.0213.BPBRKOM100027-on01 ter inzage wordt gelegd.Het ontwerpbestemmingsplan ziet toe op het transformeren van een horeca naar woonbestemming en het toevoegen van 10 appartementen op de locatie Zuthensestraat 89 te Brummen.InzagetermijnAnaloogHet ontwerpbestemmingsplan, en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, liggen vanaf vrijdag 08 december 2023 tot en met donderdag 18 januari 2024, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).DigitaalHet ontwerpbestemmingsplan en de stukken behorende bij de ontwerp omgevingsvergunning zijn tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBRKOM100027-on01ZienswijzenGedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 233 of per mail op m.tenvoorde@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluiten.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 08-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. gmb-2023-519556

Gerelateerde berichten