Vastgesteld bestemmingsplan “Leliestraat 2” en “Omgevingsvergunning Leliestraat 4, Brummen” gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan “Leliestraat 2” en “Omgevingsvergunning Leliestraat 4, Brummen” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt op grond van artikel3.8 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend dat de gemeenteraad op donderdag 30 november 2023 het bestemmingsplan “Leliestraat 2, Brummen” NL.IMRO.0213.BPCENTRBR1200002-va01 heeft vastgesteld. De Omgevingsvergunning met kenmerk 2023-1716 wordt eveneens ter inzage worden gelegd. Het betreft een gecoördineerde procedure zoals genoemd onder artikel 3.30 Wro.Het bestemmingsplan ziet toe op het planologisch toevoegen van 2 woningen op de locatie Leliestraat 2 te Brummen.De omgevingsvergunning voorziet in het realiseren van 2 wooneenheden op de eerste verdieping op de locatie Leliestraat 4 te Brummen. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten:•Bouwen van bouwwerken (artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo).InzagetermijnAnaloogHet vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen vanaf vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).DigitaalHet vastgestelde bestemmingsplan en de stukken behorende bij de ontwerp omgevingsvergunning zijn tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPCENTR1200002-va01Beroep vastgesteld bestemmingsplanVanaf vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.Vragen?Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, via telefoonnummer (0575) 56 82 33 of per mail via m.tenvoorde@brummen.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 15-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. gmb-2023-533658

Gerelateerde berichten