Ontwerpwijzigingsplan “Elzenbosweg 19”, gemeente Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpwijzigingsplan “Elzenbosweg 19”, gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.6 jo. Artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend dat zij op 19 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan “Elzenbosweg 19”.Het ontwerpwijzigingsplan herziet het bestemmingsplan “Elzenbos” ter plaatse van de Elzenbosweg 19 te Brummen. Het ontwerpwijzigingsplan is opgesteld in het kader van het functieveranderingsgebied en staat toe om een woning toe te voegen en aanwezige schuren op het perceel te slopen.InzagetermijnAnaloogHet ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen, na het maken van een afspraak, vanaf donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 gedurende zes weken, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). DigitaalHet ontwerpwijzigingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700084-on01ZienswijzenGedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer S. (Sjoerd) van den Berg, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 591 of per e-mail op e.vandenberg@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen bij het definitieve besluit worden betrokken.Vragen?Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met de heer D.G.J. de Vries, adviseur ruimtelijke ontwikkeling, via telefoonnummer (0575) 568 591 of per e-mail op d.devries@brummen.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. gmb-2023-555457

Gerelateerde berichten