gemeente Brummen - Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats in Merelstraat te Brummen

DeBrummengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Brummen - Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats in Merelstraat te Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders besluit:1.door middel van het plaatsen van het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij de dichtstbijzijnde gelegen parkeerplaats in de parkeerstrook aan de Merelstraat te Brummen;InzageBekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad. Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen.BezwaarOp grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten: 1.uw naam en adres;2.de dagtekening;3.een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt;4.de gronden van uw bezwaar.Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.Aldus vastgesteld op 11-12-2023.Burgemeester en wethouders van Brummen,Namens dezen,H. Matser (vervangend procesmanager Fysieke Leefomgeving)

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deBrummengids.nl op 06-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Brummen
  2. gmb-2024-13052

Gerelateerde berichten