Ronde-tafelgesprekken maandag 4 december om 19.30 uur

Brummen - Vergadering bijwonen U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken. Deelnemen U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 1 december om 12.00 uur, een e-mail naar raadvoorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raadvoorst.nl. Agenda De volgende onderwerpen staan op de agenda. Raadszaal, aanvang 19.30 uur Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 IJsselstreek De gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen, de politie en het Openbaar Ministerie werken al ruim tien jaar samen aan veiligheid en stellen daarvoor een IVP op. De Politiewet (artikel 38b) geeft aan dat de gemeenteraad elke vier jaar de prioriteiten vaststelt die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft door handhaving van de openbare orde en hulpverlening door politie. Het huidige IVP 2020-2024 loopt tot en met eind 2023. Het IVP geeft richting aan het veiligheidsbeleid en beschrijft de belangrijkste thema´s voor de komende jaren. Afvalstoffenverordening gemeente Voorst 2024 Door allerlei ontwikkelingen is het noodzakelijk de Afvalstoffenverordening te actualiseren. Deze komt in de plaats van de Afvalstoffenverordening 2009. In de Afvalstoffenverordening 2024 staan de juiste verwijzingen naar de nieuwe Omgevingswet. Ook zijn de wijzigingen vanuit het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen verwerkt. Eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023 Door drie ontwikkelingen is een wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2023 noodzakelijk. Het gaat hierbij om drie punten. Ten eerste wordt het bedrag voor het abonnementstarief Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt met ingang van 1 januari 2024 geïndexeerd. Ten tweede wordt het pgb-uurtarief voor zorgverleners uit het sociaal netwerk aangepast. Ten derde is er een kleine wijziging om ook mondelinge aanvragen mogelijk te maken. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland In mei 2023 heeft de gemeenteraad een ontwerp voor de aangepaste regeling ontvangen. De gemeenteraad heeft op dit ontwerp een zienswijze ingediend. Nu ligt er een bijgewerkte ontwerpregeling voor. Het college heeft toestemming van de gemeenteraad nodig om de bijgewerkte regeling aan te gaan. Ontwerp Meerjarenbeleidsplan2024-2027 Politie Oost-Nederland De Politiewet schrijft voor dat minimaal een keer per vier jaar een MJBP wordt vastgesteld in het bestuurscollege. In het MJBP staan de strategische thema´s voor de komende vier jaar. De strategische thema´s zijn gekozen op basis van een analyse van de integrale veiligheidsplannen van alle 76 gemeenten van Oost-Nederland én het beeld wat de politie zelf heeft van de veiligheid in ons gebied. De gemeenteraad kan op dit ontwerp een zienswijze indienen. Natuurvlucht (0.01), aanvang 19.30 uur Verordening Onroerende zaakbelasting Voorst 2024 Elk jaar stelt de gemeenteraad op voorstel van het college een nieuwe verordening ozb vast. De wijzigingen zijn vaak beperkt en richten zich op het indexeren van tarieven en tekstuele aanpassingen van jaartallen en/of data. In het voorstel voor het belastingjaar 2024 zijn alleen de tarieven en de jaartallen aangepast. Verordening reinigingsheffingen Voorst 2024 Elk jaar stelt de gemeenteraad op voorstel van het college een nieuwe verordening reinigingsheffing vast. De wijzigingen zijn vaak beperkt en richten zich op het indexeren van tarieven en tekstuele aanpassingen van jaartallen en/of data. In het voorstel voor het jaar 2024 zijn de tarieven geïndexeerd, de jaartallen aangepast en extra tarieven opgenomen voor de nieuwe 140 l en 240 l restafvalcontainers. Verordening toeristenbelasting Voorst 2024 Elk jaar stelt de gemeenteraad op voorstel van het college een nieuwe Verordening toeristenbelasting Voorst vast. De wijzigingen zijn vaak beperkt en richten zich op het indexeren van tarieven en tekstuele aanpassingen van jaartallen en/of data. Voor het jaar 2024 geldt opnieuw alleen een indexering van de tarieven en wijziging van de jaartallen en/of data. Verordening marktgeld Voorst 2024 Sinds 2016 is de verordening marktgeld van de gemeente Voorst niet meer gewijzigd. Door de stijgende kosten en het beleid om alle kosten met de heffing te dekken is het noodzakelijk om de tarieven uit deze verordening te indexeren. Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2024 Elk jaar stelt de gemeenteraad op voorstel van het college een nieuwe Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst vast. De wijzigingen zijn vaak beperkt en richten zich op het indexeren van tarieven en tekstuele aanpassingen van jaartallen en/of data. Dit jaar zijn in het voorstel in de verordening de tarieven geïndexeerd voor de kostendekking. Daarnaast zijn de jaartallen en data aangepast. Verordening riool- en waterzorgheffing Voorst 2024 Elk jaar stelt de gemeenteraad op voorstel van het college een nieuwe verordening voor de rioolheffing vast. De wijzigingen zijn vaak beperkt en richten zich op het indexeren van tarieven en tekstuele aanpassingen van jaartallen en/of data. In het voorstel voor het belastingjaar 2024 is alleen de titel en het jaartal aangepast om verwarring met de verordening uit 2023 te voorkomen. E-mailservice raadsstukken Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raadvoorst.nl. Vragen? Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier (Ita Joosten 06 - 50 06 46 08), de locogriffier (Marieke Titsing 06 - 50 06 46 10) of mail naar raadvoorst.nl.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Voorst.

Laat dit artikel viral gaan in Brummen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBrummengids.nl
Redactie deBrummengids.nl

Nieuws door Gemeente Voorst. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Extern
  2. Ronde-tafelgesprekken maandag 4 december om 19.30 uur

Gerelateerde berichten